IV KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ


pod hasłem
ROLA INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
W DOBIE DOSTOSOWANIA NAUKI I GOSPODARKI
DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ

2 - 5 WRZEŚNIA 1997
ZAKOPANE
Koniec strony