V KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ


pod hasłem
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
W PERSPEKTYWIE NOWEGO TYSIĄCLECIA

18 - 21 PAŹDZIERNIKA 1999
ZAKOPANE
Koniec strony