VI KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

pod hasłem
INFORMACJA * WIEDZA * GOSPODARKA
WYSTAWA - TARGI

zorganizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

pod patronatem honorowym
PREZESA RADY MINISTRÓW RP
i
patronatem naukowym
JM REKTORA UNIWERSYTETU ŚlĄSKIEGO

18-20 WRZEŚNIA 2001
KATOWICE


Koniec strony