VIII KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

pod hasłem
KIERUNKI I PRIORYTETY ROZWOJU
INFORMACJI NAUKOWEJ
W KONTEKŚCIE BUDOWANIA
SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

organizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

pod patronatem honorowym
MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI

12 - 14 PAŹDZIERNIK 2005
ZAKOPANEKoniec strony