ORGANIZATORZY
Organizator konferencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Współorganizator:

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - Uniwersytet Śląski

Komitet organizacyjny: