ZEBRANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

W dniu 17 listopada 2000 r. w godz. 11.30 - 14.30 w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyło się zebranie członków i sympatyków PTIN. W trakcie spotkania prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki wygłosił wykład na temat: Informacja naukowa w perspektywie czasu. Ponadto odbyła się promocja nowej serii wydawniczej PRACE PTIN, w której ramach ukazały się dwie publikacje:

1. Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Pod red. Diany Pietruch-Reizes, Anny Sitarskiej i Barbary Stefaniak. Materiały z V FORUM INT, Zakopane 18-19 października 1999 r. Warszawa 2000. (PRACE PTIN NR 2).

2. Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Materiały. Pod red. Diany Pietruch-Reizes. Warszawa 2000 (PRACE PTIN NR 3).


Koniec strony