PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

Od 1993 roku Towarzystwo wydaje kwartalnik pt. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", w którym zamieszczane są: artykuły problemowe, obszerne streszczenia z literatury zagranicznej z zakresu informacji naukowej i technicznej, doniesienia z życia placówek INT, wiadomości "z kraju i zagranicy", listy, polemiki, opinie oraz recenzje nowości wydawniczych. Dział "kronika PTIN" dostarcza informacji o aktualnie prowadzonej działalności Towarzystwa oraz o jego członkach.

Nad poziomem merytorycznym kwartalnika czuwa komitet redakcyjny pod kierunkiem redaktora naczelnego. Do końca 1999 roku funkcję tę pełnił mgr Marian Surdyk. Na początku 2000 roku nowym redaktorem naczelnym została dr Diana Pietruch-Reizes.

WARUNKI PRENUMERATY NA ROK 2006

Czasopismo Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej można prenumerować kierując zamówienia na adres:

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Redakcja PTINT
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

lub faksem: (032) 255-26-49

i wpłacając należność na konto:
72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

Bliższe informacje:
e-mail: [email protected]
(032) 237-18-49

Koszt rocznej prenumeraty (2006 r.) - 120 zł

Zniżki:
- dla członków PTIN - 50%
- dla zamawiających powyżej 10 egz. - 5%


   
SPISY TREŚCI

2000: 1, 2, 3, 4
2001: 1-2, 3, 4
2002: 1, 2, 3-4
2003: 1, 2-3, 4
2004: 1, 2, 3-4
2005: 1, 2, 3, 4
2006: 1, 2, 3   


Koniec strony