PUBLIKACJE

Usługi - Aplikacje - Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004, 278 s.
(PRACE PTIN NR 5) ISBN 83-904561-5-X

Cena: 30zł

Informacja - Wiedza - Gospodarka. Pod red. W. Pindlowej i D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2001, 443 s.
(PRACE PTIN NR 4) ISBN 83-904-561-4-1

Cena: 25zł

Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Materiały. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2000, 180 s.
(PRACE PTIN NR 3) ISBN 83-904561-3-3

Cena: 10zł

Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 18-21 października 1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej i B. Stefaniak. Warszawa 2000, 127 s.
(PRACE PTIN NR 2) ISBN 83-904561-2-5

Cena: 10zł

IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 2-5 września 1997r. Warszawa 1997, 336 s. ISBN 83-904561-1-7

Nakład wyczerpany

III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 29 maja - 2 czerwca 1995r. Pod red. Anny Czumak-Bienieckiej. Warszawa 1995, 435 s. ISBN 83-904561

Nakład wyczerpany

II Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 14-16 września 1993r. Pod red. Anny Czumak-Bienieckiej. Gliwice 1993, 286 s.

Nakład wyczerpany

I Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 19-21 listopada 1991r. Pod red. Andrzeja Bylickiego. Gliwice 1991, 141 s.

Nakład wyczerpany