SKŁAD WŁADZ IV KADENCJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

Zarząd Towarzystwa
 
Prezes:dr hab. Diana Pietruch-Reizes e-mail
Wiceprezes:dr Renata Frączek e-mail
Sekretarz:dr Anna Matysek e-mail
Skarbnik:Joanna Kapusta
Członkowie:dr Sabina Cisek e-mail
mgr Janusz Kołacz e-mail
dr Agnieszka Korycińska-Huras
dr Stanisław Skórka
mgr Barbara Szczepanowska e-mail
 

Komisia Rewizyjna
 
Przewodniczący:Krzysztof Zioło
Członkowie:Małgorzata Gajos-Gržetić
Jolanta Szulc
 

Sąd Koleżeński
 
Przewodniczący:Jacek Tomaszczyk
Członkowie:Arkadiusz Pulikowski
Maria Styblińska


Koniec strony