SKŁAD WŁADZ IV KADENCJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

Zarząd Towarzystwa
 
Prezes: Diana Pietruch-Reizes
Wiceprezes: Sabina Cisek
Sekretarz: Renata Frączek
Skarbnik: Anna Dobrowolska
Członkowie: Joanna Kapusta
Barbara Szczepanowska
Ewa Foltyniewicz
 

Komisia Rewizyjna
 
Przewodniczący: Jacek Paśnik
Członkowie: Krzysztof Zioło
Barbara Stefaniak
 

Sąd Koleżeński
 
Przewodnicząca: Wanda Pindlowa
Członkowie: Maria Styblińska
Jacek Tomaszczyk


Koniec strony