IX KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

pod hasłem
WYMIANA INFORMACJI
I ROZWÓJ PROFESJONALNYCH USŁUG INFORMACYJNYCH
W EDUKACJI, NAUCE I KULTURZE
NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

organizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

25 - 28 września 2007
ZAKOPANEKoniec strony